ສູນຝຶກອົບຮົມ ແອວເອສ ເທັກນິກໂຄ້

ໂຮງຮຽນສອນພາສາອັງກິດ ແລະ ຫຼັກສູດພາສາອັງກິດທຸລະກິດທີ່ມີລາຄາບໍ່ແພງທີເປີດສອນທັງຮູບແບບເປັນບຸກຄົນ ແລະ ອົງກອນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

ການຮຽນຮູ້ໃນມື້ນີ້ ເພື່ອສິ່ງທີ່ດີໃນມື້ໜ້າ

ວິທີການຂອງພວກເຮົາ

multimedia
Multimedia
Multimedia

ພວກເຮົາມີການຮຽນການສອນຜ່ານທາງຄອມພິວເຕີ້ ເຊີ່ງຈະເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນເຂົ້າໄປຢູ່ໃນໂລກຂອງການຮຽນພາສາອັງກິດ , ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ນັກສຶກສາມີໂອກາດໄດ້ຝຶກການອອກສຽງ, ການຟັງ, ການອ່ານ,ການຂຽນ

ເພີ່ມເຕີມ
teacher
ອາຈານ
ອາຈານ

ພວກເຮົາຮອງຮັບມາດຕາສ່ວນນັກຮຽນ-ຄູ 10:1. ວິທີການນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດເນັ້ນໃສ່ນັກຮຽນທຸກຄົນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປັບປຸງທັກສະພາສາອັງກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ເພີ່ມເຕີມ
ookb
ປື້ມ
ປື້ມ

ປຶ້ມຮຽນຂອງພວກເຮົາໄດ້ຈັດໄປຕາມຮູບແບບຕາມມາດຕະຖານຂອງເອີລົບ ທີ່ມີ 20 ບົດຮຽນຂັ້ນພື້ນຖານສໍາລັບການຮຽນພາສາອັງກິດ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍເນື້ອໃນຈາກຂັ້ນພື້ນຖານເຖິງໄວຍະກອນຂັ້ນສູງູງຂັ້ນ

ເພີ່ມເຕີມ

ພວກເຮົາເປັນສູນການສຶກສາທີ່ມີຫຼັກສູດພາສາອັງກິດ ແລະ ຫຼັກສູດທຸລະກິດ

ພວກເຮົາສາມາດສ້າງ ແລະ ປັບແຕ່ງຫຼັກສູດການຮຽນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາມີຫຼັກສູດການຮຽນໄລຍະສັ້ນ ສໍາລັບການບໍລິການ, ການທະນາຄານ, ໂທລະຄົມ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາອື່ນໆອີກຈໍານວນຫຼາຍ.

ພວກເຮົານໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄຫມເພື່ອຖ່າຍທອດຫຼັກສູດການຮຽນຂອງພວກເຮົາ. ເທັກໂນໂລຢີຂອງພວກເຮົາມີຄວາມທັນສະໄຫມທີ່ຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງນັກຮຽນຂອງພວກເຮົາ. ນັກຮຽນຂອງພວກເຮົາຍັງຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນໃນຈຸດທີ່ຍັງອ່ອນ

ມາດຕະຖານສາກົນ ທີ່ພັດທະນາໂດຍສະຫະພາບເອີຣົບເພື່ອວັດລະດັບຄວາມສາມາດ

ແມ່ນມາດຕະຖານສາກົນທີ່ຖືກພັດທະນາໂດຍສະຫະພາບເອີຣົບເພື່ອວັດລະດັບຄວາມສາມາດຂອງພາສາອັງກິດສີ່ທັກສະ : ການຟັງ, ການເວົ້າ, ການອ່ານ, ແລະ ການຂຽນ. ແບ່ງອອກເປັນ 3 ກຸ່ມ, 6 ລະດັບຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນພື້ນຖານເຖິງຂັ້ນສູງ: ຫຼັກສູດຂອງພວກເຮົາແມ່ນອີງຕາມກັບລະບົບການຮຽນ-ການສອນຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ.

ເວົ້າສະບາຍດີ!

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ເບີໂທລະສັບ

Sale: +856 20 58 031 852

ທີ່ຢູ່

ບ້ານ ດົງປ່າລານທົ່ງ, ຖະໜົນ ໂພນສີນວນ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Email

info@lsttc.edu.la

Lao